PUU- JA METSÄPALVELU ZEH TARJOAA PUUNKAATOA LOHJALLA JA SEN LÄHIALUEILLA

Vuosia Lohjalta käsin toiminut vakavarainen yritys toimii metsäinsinöörin ammattitaidon johdolla tarjoten kokonaisvaltaisia ratkaisuja puunkaatoon.

Yhteystiedot

Ongelmapuun kaato

Puiden tarkkaileminen kannattaa ja sitä on hyvä tehdä säännöllisesti. Muun muassa myrskyt voivat vaurioittaa puita, tai ne voivat kuolla luonnollisista syistä pystyyn ja alkaa lahota. Tällaiset puut voivat kaatua itsestäänkin, joten ne ovat todella vaarallisia pihan asukkaille ja rakennuksille. Vaurioituneen tai lahoavan puun voi tunnistaa esimerkiksi siitä, että siihen ei tule lehtiä samoin kuin aiemmin. Lahonnut puu on erittäin vaikea kaataa ja mitä pidemmälle lahoaminen on edennyt, sitä vaikeampaa sen kaataminen on. 


Kun epäilet pihallasi olevan lahon puun, älä aikaile sen kaatamisessa. Ongelmapuiden kaataminen täytyy aina suunnitella tarkasti, jotta pystytään valitsemaan oikeat käytettävät menetelmät. Puun runkoa pitkin voidaan kiivetä valjaiden avulla aina latvaan saakka, josta puuta kaadetaan lyhyissä pätkissä, ja pätkät pudotetaan maahan. Tätä kutsutaan kiipeilykaatamiseksi. 

Puusta sahatut oksat ja rungon pätkät voidaan tarvittaessa laskea hallitusti maahan erilaisilla köysitekniikoilla. Tällöin pystytään suojelemaan ympäröiviä rakennuksia ja istutuksia. 

Meiltä myös kantojyrsintä palveluna. Jyrsimme pihastasi kannot ja saat tasaisen siistin pihan. Puun halkaisijan saa olla enintään 50 cm.


Jos puuhun ei voida kiivetä, on mahdollista käyttää henkilönostinta, jonka avulla puu voidaan kaataa.

Pihapuun kaato

Vaikka kyse olisi ongelmapuun sijaan aivan tavallisen pihapuun kaatamisesta, se on tehtävä turvallisuutta noudattaen. Puun kaatuminen aiheuttaa vaurioriskejä rakennuksille, toisille puille, nurmikolle, istutuksille eikä vähäisimpänä ihmisille ja eläimille. Kun kaatamisessa käytetään asianmukaisia työkaluja ja ajanmukaisia työtapoja, voidaan nämä riskit minimoida. 


Pihapuut voidaan useissa tapauksissa kaataa suorakaadolla maahan. Parhaissa olosuhteissa puunkaato voi olla kokonaisuudessaan hoidettu tunnin sisällä. Tällöin puussa on vähän oksia, eikä ympärillä ole liian lähellä varottavia rakennuksia tai istutuksia. Työn määrään vaikuttavat suuresti puun ja ympäristön ominaisuudet.